غور : 3 تن از اجیران در شهر فیروزکوه با سلاح و مهمات زنده دستگیر شدند

از ولایت غور اطلاع رسیده است که امروز صبح ساعت 3 بجه، در منطقۀ تغمه تیمور شهر فیروزکوه، 3 تن اربکی بهمراه سلاح و مهمات از سوی مجاهدین زنده دستگیر شدند. 7 /5 /2021

از ولایت غور اطلاع رسیده است که امروز صبح ساعت 3 بجه، در منطقۀ تغمه تیمور شهر فیروزکوه، 3 تن اربکی بهمراه سلاح و مهمات از سوی مجاهدین زنده دستگیر شدند.

7 /5 /2021