غور : ۳ تن اربکی در تیوره کشته و زخمی شدند

از ولایت غور اطلاع رسیده است که پری روز در منطقۀ پایحصار ولسوالی تیوره، ملیشه های اربکی بر علیه مجاهدین دست به حملۀ تعرضی زده بودند که با مقاومت شدید مجاهدین مواجه شدند. در جریان این جنگ، نیروهای دشمن هدف انفحار ماین قرار گرفتند که در اثر آن یک تن اربکی جابجا کشته شد و […]

از ولایت غور اطلاع رسیده است که پری روز در منطقۀ پایحصار ولسوالی تیوره، ملیشه های اربکی بر علیه مجاهدین دست به حملۀ تعرضی زده بودند که با مقاومت شدید مجاهدین مواجه شدند.

در جریان این جنگ، نیروهای دشمن هدف انفحار ماین قرار گرفتند که در اثر آن یک تن اربکی جابجا کشته شد و ۲ تن دیگر زخمی گردیدند.
۲۰۲۰ /۱۱ /۱۷