غور : 21 تن عسکر و اربکی در دولتیار به مجاهدین پیوستند

از ولایت غور اطلاع رسیده است که در مناطق مختلف ولسوالی دولتیار، 21 تن عسکر و اربکی در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند که اسامی شان شرح ذیل است :  1احمدولدحسین 2خال محمدولدابراهیم 4علاءالدین ولدغلام یحی 5نورمحمدولددوست محمد 6فضل احمدولددوست محمد […]

از ولایت غور اطلاع رسیده است که در مناطق مختلف ولسوالی دولتیار، 21 تن عسکر و اربکی در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند که اسامی شان شرح ذیل است :

 1احمدولدحسین

2خال محمدولدابراهیم

4علاءالدین ولدغلام یحی

5نورمحمدولددوست محمد

6فضل احمدولددوست محمد

 7    انورولدمحمدعمر

8   امان الله ولدشمس الله

9   ابوالحسن ولدسخی داد

10    محمدحنیف ولدمحمدطاهر

   11   رمضان ولد علم

   12   فضل احمدولدخیرمحمد

13 سفر محمد ولد محمد سرور

14      محمدولداحمدبیک

15    غلام سخی ولدمصطفی بیک

 16     غیاث الدین ولدغوث الدین

17     جاویدولدحاجی جهان شاه

18      محمدابراهیم ولدعبدالغفور

19     عبدالکریم ولدمحمدرحیم

20     غلام ولداسماعیل

21 غلام شاه ولدحاجی غفور.

افراد مذکور تعهد کرده اند که در تحت هیچ شرایط به رژیم اجیر بازنخواهند گشت.

2021/7/21