غور : 20 تن اربکی در ساغر به مجاهدین پیوستند

از ولایت غور اطلاع رسیده است که در مرکز ولسوالی ساغر، 20 تن اربکی در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب ازحقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند. به افراد مذکور کارت امن داده شده است و آنان نیز تعهد کرده اند که در تحت هیچ شرایط به رژیم اجیر […]

از ولایت غور اطلاع رسیده است که در مرکز ولسوالی ساغر، 20 تن اربکی در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب ازحقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند.

به افراد مذکور کارت امن داده شده است و آنان نیز تعهد کرده اند که در تحت هیچ شرایط به رژیم اجیر بازنخواهند گشت.

2021/7/1