غور : 2 تن اربکی در دولتیار به مجاهدین پیوستند

از ولایت غور اطلاع رسیده است که روز گذشته در مناطق قاضی ها و لکه مزار ولسوالی دولتیار، دو تن اربکی ( شاه زاده ولد خان محمد و عبدالقادر ولد رجب ) در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب وجذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند. 2021/7/29

از ولایت غور اطلاع رسیده است که روز گذشته در مناطق قاضی ها و لکه مزار ولسوالی دولتیار، دو تن اربکی ( شاه زاده ولد خان محمد و عبدالقادر ولد رجب ) در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب وجذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند.

2021/7/29