غور : یک هلی کاپتر دشمن در شینکوت مورد اصابت مرمی های مجاهدین قرار گرفت

از ولایت غور اطلاع رسیده است که روز گذشته در مربوطات ولسوالی شینکوت، یک فروند هلی کاپتر دشمن که بر سنگرهای مجاهدین انداخت می کرد، هدف سلاح دهشکۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفت و با مشکل فراوان در میدان هوایی نشست اضطراری کرده است . همچنین موتر قومندان امنیۀ ولسوالی دولینه ( زکریا خان ) […]

غوراز ولایت غور اطلاع رسیده است که روز گذشته در مربوطات ولسوالی شینکوت، یک فروند هلی کاپتر دشمن که بر سنگرهای مجاهدین انداخت می کرد، هدف سلاح دهشکۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفت و با مشکل فراوان در میدان هوایی نشست اضطراری کرده است .

همچنین موتر قومندان امنیۀ ولسوالی دولینه ( زکریا خان ) در منطقۀ آهنگران این ولسوالی هدف انفجار ماین قرار گرفته است .

در این انفجار موتر نامبرده بطور کامل تخریب گردید و قومندان امنیۀ اجیر در آن بشدت زخمی گردید و یک محافظش بشدت زخمی گردید بطوری که یک پایش بطور کامل قطع شده است و چند تن  دیگر از اجیران در آن کشته شدند که البته از تعداد دقیق شان اطلاعی در دست نیست  .

شاهدان عینی  می گویند که پای قومندان امنیه شکسته است و جراحات شدیدی به او وارد گردیده است که پس از آن به شفاخانه مرکزی ولایت هرات انتقال داده شده است .

۲۰۱۶/۸/۲۷