غور : یک موتر تخریب ، ۲ موتر غنیمت و ۶ تن از اجیران به اسارت در آمدند

گذارش های رسیده از ولایت غور حاکی است که امروز صبح در منطقۀ غلیمین از مربوطات شهر چخچران  ، کاروان دشمن اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است . در این عملیات که توسط سلاح های سبک و سنگین صورت گرفت، یک عراده تانک دشمن بطور کامل حریق گردید و ۲ عراده […]

گذارش های رسیده از ولایت غور حاکی است که امروز صبح در منطقۀ غلیمین از مربوطات شهر چخچران  ، کاروان دشمن اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است .

در این عملیات که توسط سلاح های سبک و سنگین صورت گرفت، یک عراده تانک دشمن بطور کامل حریق گردید و ۲ عراده رینجر نیز بغنیمت مجاهدین امارت اسلامی در آمده و تعدادی از اجیران کشته و زخمی شدند .

در پایان این درگیری ۶ تن از اجیران زنده به اسارت مجاهدین در آمدند .

در این جنگ بمجاهدین بحمدالله هیچ زیانی نرسیده است .

۲۰۱۶/۴/۲۷