غور: یک مدرسه دینی در فیروزکوه به فعالیت آغاز کرد

از ولایت غور اطلاع رسیده است که حوالی دو روز قبل، در منطقۀ اشترخان از مربوطات فیروزکوه مرکز این ولایت، یک باب مدرسه دینی به فعالیت آغاز نموده است . مدرسه مذکور که شامل ۱۱ اتاق مباشد، با مصرف ۱۸۰۰۰۰۰ افغانی و با همکاری مردم منطقه تاسیس گردیده و  ۵ تن از علمای کرام در […]

از ولایت غور اطلاع رسیده است که حوالی دو روز قبل، در منطقۀ اشترخان از مربوطات فیروزکوه مرکز این ولایت، یک باب مدرسه دینی به فعالیت آغاز نموده است .

مدرسه مذکور که شامل ۱۱ اتاق مباشد، با مصرف ۱۸۰۰۰۰۰ افغانی و با همکاری مردم منطقه تاسیس گردیده و  ۵ تن از علمای کرام در آن تدریس می نمایند و ۸۰ تن از شاگردان نیز در آن مشغول تحصیل علوم دینی می باشند که ۴۰ تن از آنان نهاریه و ۴۰ تن دیگر نیز طلاب لیلیه می باشند.
۲۰۲۰ /۱۱ /۱۰