غور : یک قومندان توله با ۳ محافظش در تولک به مجاهدین پیوست

از ولایت غور اطلاع رسیده است که در منطقۀ تهاب ولسوالی تولک، یک قومندان توله ( فضل الحق ) بهمراه ۳ محافظ و سلاح و مهمات به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است . ۱۰ /۶ /۲۰۲۱

از ولایت غور اطلاع رسیده است که در منطقۀ تهاب ولسوالی تولک، یک قومندان توله ( فضل الحق ) بهمراه ۳ محافظ و سلاح و مهمات به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است .

۱۰ /۶ /۲۰۲۱