غور : یک قومندان توله با ۲۰ تن اربکی در ساغر به مجاهدین پیوست

از ولایت غور اطلاع رسیده است که در مربوطات ولسوالی ساغر، یک تن قومندان توله ( سلیمان ) بهمراه ۲۰ تن از افراد اربکی اش، در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین پیوسته اند. مجاهدین از افراد مذکور به گرمی استقبال نموده اند. ۳۰ /۶ /۲۰۲۱

از ولایت غور اطلاع رسیده است که در مربوطات ولسوالی ساغر، یک تن قومندان توله ( سلیمان ) بهمراه ۲۰ تن از افراد اربکی اش، در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین پیوسته اند.

مجاهدین از افراد مذکور به گرمی استقبال نموده اند.

۳۰ /۶ /۲۰۲۱