غور : یک عسکر قطعۀ صفر یک دشمن به مجاهدین تسلیم شد

از ولایت غور اطلاع رسیده است که یک تن عسکر قطعۀ صفر یک دشمن ( نورالله ولد نورمحمد ) باشندۀ منطقل غلمین شهر فیروزکوه، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده است . ۲۰۲۰/۱۰/۲۰

از ولایت غور اطلاع رسیده است که یک تن عسکر قطعۀ صفر یک دشمن ( نورالله ولد نورمحمد ) باشندۀ منطقل غلمین شهر فیروزکوه، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده است .
۲۰۲۰/۱۰/۲۰