غور : یک تن پولیس در دولینه به مجاهدین پیوست

از ولایت غور اطلاع رسیده است که امروز صبح در منطقۀ گردن توب ولسوالی دولینه، یک تن پولیس ( محمدنذیر ولد محمدنصیر ) پس از درک حقایق به مجاهدین پیوسته است . 19/ 5 /2021

از ولایت غور اطلاع رسیده است که امروز صبح در منطقۀ گردن توب ولسوالی دولینه، یک تن پولیس ( محمدنذیر ولد محمدنصیر ) پس از درک حقایق به مجاهدین پیوسته است .

19/ 5 /2021