غور : یک تن پولیس در تولک به مجاهدین پیوست

از ولایت غور اطلاع رسیده است که روز گذشه در مرکز ولسوالی تولک، یک تن پولیس ( غلام سخی ولد تاج محمد ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است . ۱۲ /۶ /۲۰۲۱

از ولایت غور اطلاع رسیده است که روز گذشه در مرکز ولسوالی تولک، یک تن پولیس ( غلام سخی ولد تاج محمد ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است .

۱۲ /۶ /۲۰۲۱