غور : یک تن قومندان اجیر در فیروزکوه کشته شد

از ولایت غور خبر رسیده است که روز ذشته در منطقۀ بندکندوال شهر فیروزکوه، یک تن قومندان اجیر ( عبدالواسع ) در طی حملۀ چریکی مجاهدین جابجا کشته شده و موترسایکلش به دست مجاهدین افتاده است. ۲۰۲۰ /۱۱ /۴

از ولایت غور خبر رسیده است که روز ذشته در منطقۀ بندکندوال شهر فیروزکوه، یک تن قومندان اجیر ( عبدالواسع ) در طی حملۀ چریکی مجاهدین جابجا کشته شده و موترسایکلش به دست مجاهدین افتاده است.
۲۰۲۰ /۱۱ /۴