غور : یک تن عسکر در پسابند کشته شد

از ولایت غور خبر رسیده است که روز گذشته در مرکز ولسوالی پسابند، یک تن عسکر توسط سلاح دوربین دار، هدف قرار گرفته و جابجا کشته شده است. ۲۰۲۰ /۱۱ /۸

از ولایت غور خبر رسیده است که روز گذشته در مرکز ولسوالی پسابند، یک تن عسکر توسط سلاح دوربین دار، هدف قرار گرفته و جابجا کشته شده است.
۲۰۲۰ /۱۱ /۸