غور : یک تن عسکر در فیروزکوه به مجاهدین پیوست

از ولایت غور اطلاع رسیده است که در منطقۀ شب شدگی شهرفیروزکوه، یک تن عسکر ( ظفرالدین ولد محمدرسول ) پس از درک حقایق به مجاهدین پیوسته است. 14 ذوالحجه 1442

از ولایت غور اطلاع رسیده است که در منطقۀ شب شدگی شهرفیروزکوه، یک تن عسکر ( ظفرالدین ولد محمدرسول ) پس از درک حقایق به مجاهدین پیوسته است.

14 ذوالحجه 1442