غور : یک تن عسکر در فیروزکوه به مجاهدین پیوست

از ولایت غور اطلاع رسیده است که در منطقۀ غلمین شهرفیروزکوه، یک تن عسکر ( محمدظریف ولد گل محمد ) باشندۀ سیاه سنگ، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است. ۲۰۲۱/۷/۱۸

از ولایت غور اطلاع رسیده است که در منطقۀ غلمین شهرفیروزکوه، یک تن عسکر ( محمدظریف ولد گل محمد ) باشندۀ سیاه سنگ، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است.

۲۰۲۱/۷/۱۸