غور : یک تن عسکر در دولتیار زخمی گردید

از ولایت غور اطلاع رسیده است که روز گذشته در منطقۀ نوآباد ولسوالی دولتیار، یک تن عسکر اجیر در طی درگیری مسلحانه زخمی گردیده است . در این درگیری یک تن از مجاهدین نیز زخمی گردیده و یک تن دیگر بشهادت رسیده است .تقبله الله تعالی ۵ /۳ /۲۰۲۱

از ولایت غور اطلاع رسیده است که روز گذشته در منطقۀ نوآباد ولسوالی دولتیار، یک تن عسکر اجیر در طی درگیری مسلحانه زخمی گردیده است .

در این درگیری یک تن از مجاهدین نیز زخمی گردیده و یک تن دیگر بشهادت رسیده است .تقبله الله تعالی

۵ /۳ /۲۰۲۱