غور : یک تن عسکر در دولتیار به مجاهدین پیوست

از ولایت غور اطلاع رسیده است که امروز بعد از ظهر، در منطقۀ جوی سرخ شرر ولسوالی دولتیار، یک تن عسکر ( جلال الدین ولد غوث الدین ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است . ۲۸ /۶ /۲۰۲۱

از ولایت غور اطلاع رسیده است که امروز بعد از ظهر، در منطقۀ جوی سرخ شرر ولسوالی دولتیار، یک تن عسکر ( جلال الدین ولد غوث الدین ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است .

۲۸ /۶ /۲۰۲۱