غور : یک تن عسکر در دولتیار به مجاهدین پیوست

از ولایت غور اطلاع رسیده است که امروز ظهر در منطقۀ خشنو از مربوطات ولسوالی دولتیار، یک تن عسکر ( عبدالکریم ولد غلام رسول ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است. ۲۹ /۶ /۲۰۲۱

از ولایت غور اطلاع رسیده است که امروز ظهر در منطقۀ خشنو از مربوطات ولسوالی دولتیار، یک تن عسکر ( عبدالکریم ولد غلام رسول ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است.

۲۹ /۶ /۲۰۲۱