غور : یک تن عسکر در دولتیار به مجاهدین پیوست

از ولایت غور اطلاع رسیده است که در منطقۀ شرشر ولسوالی دولتیار، یک تن عسکر ( عبدالباقی ولد حاجی نبی ) پس از درک حقایق به مجاهدین پیوسته است . ۲۸ /۶ /۲۰۲۱

از ولایت غور اطلاع رسیده است که در منطقۀ شرشر ولسوالی دولتیار، یک تن عسکر ( عبدالباقی ولد حاجی نبی ) پس از درک حقایق به مجاهدین پیوسته است .

۲۸ /۶ /۲۰۲۱