غور : یک تن عسکر در تولک زخمی گردید

از ولایت غوراطلاع رسیده است که روز گذشته در مرکز ولسوالی تولک، با دشمن درگیری صورت گرفت که در طی آن یک تن عسکر زخمی گردیده است . 8 /5 /2021

از ولایت غوراطلاع رسیده است که روز گذشته در مرکز ولسوالی تولک، با دشمن درگیری صورت گرفت که در طی آن یک تن عسکر زخمی گردیده است .

8 /5 /2021