غور : یک تن عسکر با ۶ میل سلاح در فیروزکوه به مجاهدین پیوست

از ولایت غور اطلاع رسیده است که روز گذشته در منطقۀ تغه تیمور شهرفیروزکوه، یک تن عسکر ( سلیمان ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است . نامبرده با خود یک میل پیکا و ۵ میل کلاشنکوف نیز به مجاهدین سپرده است. ۲۰۲۱/۷/۲۴

از ولایت غور اطلاع رسیده است که روز گذشته در منطقۀ تغه تیمور شهرفیروزکوه، یک تن عسکر ( سلیمان ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است .

نامبرده با خود یک میل پیکا و ۵ میل کلاشنکوف نیز به مجاهدین سپرده است.

۲۰۲۱/۷/۲۴