غور : یک تن اربکی در پسابند به مجاهدین پیوست

از ولایت غور اطلاع رسیده است که یک تن اربکی ( بشیر ولد حاجی نصیر ) باشندۀ منطقۀ سنگان ولسوالی پسابند، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است . 20 /5 /2021

از ولایت غور اطلاع رسیده است که یک تن اربکی ( بشیر ولد حاجی نصیر ) باشندۀ منطقۀ سنگان ولسوالی پسابند، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است .

20 /5 /2021