غور : یک تن اربکی در دولینه به مجاهدین کشته شد

از ولایت غور اطلاع رسیده است که امروز صبح ساعت 9 بجه، در منطقۀ خواجه گان  ولسوالی دولینه، یک تن اربکی ( ابراهیم ولد عبدالله  باشندۀ منطقۀ بی بیان ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است . 7 /5 /2021

از ولایت غور اطلاع رسیده است که امروز صبح ساعت 9 بجه، در منطقۀ خواجه گان  ولسوالی دولینه، یک تن اربکی ( ابراهیم ولد عبدالله  باشندۀ منطقۀ بی بیان ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است .

7 /5 /2021