غور : یک تانک  در فیروزکوه منفجر گردید

از ولایت غور اطلاع رسیده است که روز گذشته در منطقۀ جرماتو از مربوطات شهرفیروزکوه یک عراده تانک دشمن اجیر هدف انفجار ماین قرار گرفته است در این انفجار تانک دشمن بطور کامل تخریب گردیده است و ۳ تن عسکر در آن زخمی شده اند. ۱۰ /۶ /۲۰۲۱

از ولایت غور اطلاع رسیده است که روز گذشته در منطقۀ جرماتو از مربوطات شهرفیروزکوه یک عراده تانک دشمن اجیر هدف انفجار ماین قرار گرفته است

در این انفجار تانک دشمن بطور کامل تخریب گردیده است و ۳ تن عسکر در آن زخمی شده اند.

۱۰ /۶ /۲۰۲۱