غور : کارتعمیر یک سرک در دولتیار به پایان رسید

از ولایت غور خبر رسیده است که یک سرک بطول ۱۲ کیلومتر میان مناطق سرآب قاضی و میانجوگک ولسوالی دولتیار، از سوی مجاهدین امارت اسلامی و با همکاری مردم منطقه بحمدالله تعمیر گردیده و برای استفاده عموم گشایش یافته است. با افتتاح این سرک، یک مشکل عمدۀ مردم این ساحه بحمدالله حل شده است . […]

از ولایت غور خبر رسیده است که یک سرک بطول ۱۲ کیلومتر میان مناطق سرآب قاضی و میانجوگک ولسوالی دولتیار، از سوی مجاهدین امارت اسلامی و با همکاری مردم منطقه بحمدالله تعمیر گردیده و برای استفاده عموم گشایش یافته است.

با افتتاح این سرک، یک مشکل عمدۀ مردم این ساحه بحمدالله حل شده است .

۵ /۳ /۲۰۲۱