غور : ولسوالی چهارسده بطور کامل به کنترل مجاهدین در آمد

از ولایت غور اطلاع رسیده است که مرکز انتقالی ولسوالی چهارسده که در منطقۀ منگ ایجاد شده بود، عصر روز گذشته با تمام ملحقاتش به کنترل کامل مجاهدین در آمده است . خبر می افزاید که ولسوال این ولسوالی ( عزت الله ) قومندان امنیه ( حبیب الله راجی ) قومندان کماندوها ( عباس ) […]

از ولایت غور اطلاع رسیده است که مرکز انتقالی ولسوالی چهارسده که در منطقۀ منگ ایجاد شده بود، عصر روز گذشته با تمام ملحقاتش به کنترل کامل مجاهدین در آمده است .

خبر می افزاید که ولسوال این ولسوالی ( عزت الله ) قومندان امنیه ( حبیب الله راجی ) قومندان کماندوها ( عباس ) بهمراه ۳۰ تن کماندو، بهمراه قومندان نظم عامه ( فریدون ) بهمراه مدیراستخبارات و ۷۰ تن پرسونل به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند.

مجاهدین از افراد مذکور به گرمی استقبال کرده اند.

افراد مذکور تمام سلاح ها، مهمات و تجهیزات شان را به مجاهدین امارت اسلامی سپرده اند.

با پیوستن افراد مذکور به مجاهدین ، اکنون ولسوالی چهارسده بطور کامل در تحت کنترل مجاهدین قرار دارد.

مرکز این ولسوالی مدت ها پیش از سوی مجاهدین فتح شده بود و فقط منطقۀ منگ باقی مانده بود که دشمن در آن ولسوالی انتقالی خویش را ایجاد کرده بود.

۲۰۲۱/۷/۱۳