غور : نیروهای دشمن یک موی سفید، یک طفل و یک زن را در تیوره زخمی کردند

از ولایت غور اطلاع رسیده است که روز گذشته در منطقۀ آب بیدک ولسوالی تیوره، در اثر اصابت راکت نیروهای وحشی دشمن بر یک خانه، یک تن پیرمرد موی سفید، یک طفل و یک زن زخمی شده اند.انالله واناالیه راجعون 20 /5 /2021

از ولایت غور اطلاع رسیده است که روز گذشته در منطقۀ آب بیدک ولسوالی تیوره، در اثر اصابت راکت نیروهای وحشی دشمن بر یک خانه، یک تن پیرمرد موی سفید، یک طفل و یک زن زخمی شده اند.انالله واناالیه راجعون

20 /5 /2021