غور: مقامات معارف ادارات آموزشی چهار ولسوالی این ولایت را نظارت کردند

بر اساس گزارش‌های رسیده، رئیس تعلیم و تربیه ولایت غور از کلیه مدرسه‌های دینی، شعبه‌های حفظ و مکاتب عصری ولسوالی‌های شهرک، تولک، ساغر و دولینه این ولایت بازدید کرد. در این دیدار، دستورالعمل‌های که از جانب کمیسیون تعلیم و تربیه تهیه شده بودند بین تمام ادارات آموزشی ولسوالی‌های مذکور توزیع شد، و همچنان به کلیه […]

بر اساس گزارش‌های رسیده، رئیس تعلیم و تربیه ولایت غور از کلیه مدرسه‌های دینی، شعبه‌های حفظ و مکاتب عصری ولسوالی‌های شهرک، تولک، ساغر و دولینه این ولایت بازدید کرد.

در این دیدار، دستورالعمل‌های که از جانب کمیسیون تعلیم و تربیه تهیه شده بودند بین تمام ادارات آموزشی ولسوالی‌های مذکور توزیع شد، و همچنان به کلیه ادارات تعلیمی جهت مراقبت صحی از شاگردان توصیه‌ها و مشوره‌های لازم ارائه شد.

لازم به ذکر است کتابخانه‌ها و تحویل‌خانه‌های مناطق تازه‌ فتح‌ شده‌ی ولسوالی‌های مذکور نیز تحت نظارت قرار گرفتند، که از دست‌کاری و ضیاع در امان بودند، به تمام پرسونل آموزشی حوصله‌افزایی و اطمینان داده‌شد و متوجه وظایف خود شدند، آنان نیز از حسن توجه مسئولان امارت اسلامی تشکر کرده و ابراز خرسندی نمودند.