غور : محاصرۀ ولسوالی پشتونکوت ادامه دارد

تازه ترین گزارش ها از ولایت غور حاکی است که مچاهدین امارت اسلامی از شام روز گذشته به این سو بر مرکز ولسوالی پشتونکوت حملات شدیدی را آغاز نموده و مرکز ولسوالی را بمحاصرۀ شدید خود در آورده اند . گزارش می افزاید که دیشب در طی حملۀ مجاهدین ۵ تن از اجیران بهلاکت رسیدند […]

تازه ترین گزارش ها از ولایت غور حاکی است که مچاهدین امارت اسلامی از شام روز گذشته به این سو بر مرکز ولسوالی پشتونکوت حملات شدیدی را آغاز نموده و مرکز ولسوالی را بمحاصرۀ شدید خود در آورده اند .

گزارش می افزاید که دیشب در طی حملۀ مجاهدین ۵ تن از اجیران بهلاکت رسیدند و از آنان یک میل پیکا و ۴ میل کلاشنکوف بغنیمت مجاهدین در آمده است و در این درگیری یک تن از مجاهدین نیز مجروح شده است .

جزئیات بیشتر این عملیات متعاقبا بنشر خواهد رسید ان شاء الله

۲۰۱۶/۸/۲۴