غور : قوای دشمن در تولک مورد حمله قرارگرفت

مجاهدی امارت اسلامی از ولایت غور خبر داده اند که روز گذشته در مربوطات ولسوالی تولک ، قوای دشمن را که برای عملیات آمده بود، مورد حملۀ مسلحانه قرار داده اند . در این درگیری که ۳ ساعت دوام کرد، اجیران پس از متحمل شدن تلفات از منطقه پا بفرار گذاشته اند . در این […]

مجاهدی امارت اسلامی از ولایت غور خبر داده اند که روز گذشته در مربوطات ولسوالی تولک ، قوای دشمن را که برای عملیات آمده بود، مورد حملۀ مسلحانه قرار داده اند .

در این درگیری که ۳ ساعت دوام کرد، اجیران پس از متحمل شدن تلفات از منطقه پا بفرار گذاشته اند .

در این درگیری بمجاهدین امارت اسلامی بحمدالله هیچ زیانی نرسیده است .

۲۰۱۶/۵/۱۷