غور : دو تن در فیروزکوه پس از درک حقایق به مجاهدین پیوستند

از ولایت غور اطلاع رسیده است که روز گذشته در منطقۀ غلمین شهر فیروزکوه مرکز این ولایت، یک تن کارمندرژیم اجیر ( کمال الدین ولد عبدالکریم ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است . در همین حال یک تن عسکر ( ابراهیم ولد محمد نسیم ) نیز در منطقۀ مذکوراز حقایق […]

از ولایت غور اطلاع رسیده است که روز گذشته در منطقۀ غلمین شهر فیروزکوه مرکز این ولایت، یک تن کارمندرژیم اجیر ( کمال الدین ولد عبدالکریم ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است .

در همین حال یک تن عسکر ( ابراهیم ولد محمد نسیم ) نیز در منطقۀ مذکوراز حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین پیوسته است .

۲۰۲۱/۷/۳۱