غور : دو تن اربکی در دولینه به مجاهدین پیوستند

از ولایت غور اطلاع رسیده است که دو تن اربکی ( نورالله و فضل احمد ) باشندگان مناطق اسکیچک و سرشهیدان ولسوالی دولینه، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند. 19 /5 /2021

از ولایت غور اطلاع رسیده است که دو تن اربکی ( نورالله و فضل احمد ) باشندگان مناطق اسکیچک و سرشهیدان ولسوالی دولینه، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند.

19 /5 /2021