غور : در اثر بمباردمان دشمن یک موتر و چند خانۀ مردم تخریب گردیده است

از ولایت غور اطلاع رسیده است که روز گذشته در منطقۀ جرماتو درمربوطات شهر فیروزکوه، بر شاهراه هرات غور، یک عراده تانک دشمن اجیر هدف انفجار ماین قرار گرفته است که در اثر آن تانک تخریب گردیده است و ۴ تن عسکر در آن کشته و زخمی شده اند. پس از این انفجار، طیاره های […]

از ولایت غور اطلاع رسیده است که روز گذشته در منطقۀ جرماتو درمربوطات شهر فیروزکوه، بر شاهراه هرات غور، یک عراده تانک دشمن اجیر هدف انفجار ماین قرار گرفته است که در اثر آن تانک تخریب گردیده است و ۴ تن عسکر در آن کشته و زخمی شده اند.

پس از این انفجار، طیاره های دشمن یک عراده موتر سراچه و خانه های مردم ملکی را هدف بمباردمان قرار داده اند که در اثر آن موتر تخریب گردیده است و چندخانه تخریب گردیده است و هیزم های مردم که برای زمستان جمع کرده بودند نیز سوخته و تلفات سنگین مالی به مردم وارد شده است.
۲۰۲۰/۱۰/۱۷