غور : در اثر اصابت هاوان دشمن یک طفل در تیوه بشهادت رسید

از ولایت غور اطلاع رسیده است که ظهر روز گذشته در منطقۀ سرپنک ولسوالی تیوره، نیروهای وحشی دشمن خانه های مردم ملکی را هدف هاوان قرار داده اند که در اثر آن یک طفل جابجا بشهادت رسیده است . انالله واناالیه راجعون ۹ /۶ /۲۰۲۱

از ولایت غور اطلاع رسیده است که ظهر روز گذشته در منطقۀ سرپنک ولسوالی تیوره، نیروهای وحشی دشمن خانه های مردم ملکی را هدف هاوان قرار داده اند که در اثر آن یک طفل جابجا بشهادت رسیده است . انالله واناالیه راجعون

۹ /۶ /۲۰۲۱