غور : در اثر اصابت هاوان دشمن در تولک ۲ فرد ملکی بشهادت رسیدند

از ولایت غور اطلاع رسیده است که روز گذشته در مرکز ولسولی تولک، عساکر وحشی دشمن خانه های مردم ملکی را هدف هاوان قرار داده اند. در این وحشت افرینی دشمن، علاوه بر تلفات مالی ۲ فرد ملکی جابجا بشهادت رسیده اند.انالله واناالیه راجعون. ۹/۶ /۲۰۲۱

از ولایت غور اطلاع رسیده است که روز گذشته در مرکز ولسولی تولک، عساکر وحشی دشمن خانه های مردم ملکی را هدف هاوان قرار داده اند.

در این وحشت افرینی دشمن، علاوه بر تلفات مالی ۲ فرد ملکی جابجا بشهادت رسیده اند.انالله واناالیه راجعون.

۹/۶ /۲۰۲۱