غور : تفصیل سلاح و مهمات به دست آمده در ولسوالی چهارسده

عصر روز گذشته منطقۀ منگ که آخرین مرکز دشمن در ولسوالی چهارسده بود و دشمن در آن  در محاصرۀ کامل مجاهدین نیز قرار داشت، به کنترل مجاهدین در آمد. خبرمی افزاید که ولسوال این ولسوالی ( عزت الله ) قومندان امنیه ( حبیب الله راجی ) قومندان کماندوها ( عبداس ) بهمراه 30 تن کماندو، […]

عصر روز گذشته منطقۀ منگ که آخرین مرکز دشمن در ولسوالی چهارسده بود و دشمن در آن  در محاصرۀ کامل مجاهدین نیز قرار داشت، به کنترل مجاهدین در آمد.

خبرمی افزاید که ولسوال این ولسوالی ( عزت الله ) قومندان امنیه ( حبیب الله راجی ) قومندان کماندوها ( عبداس ) بهمراه 30 تن کماندو، قومندان نظم عامه ( فریدون ) مدیراستخبارات و 70 تن پرسونل این ولسوالی به مجاهدین تسلیم شدند که تعداد همه به 110 تن می رسد.

افراد مذکور با خود مقدار زیادی سلاح، مهمات و تجهیزات به مجاهدین سپرده اند که تفصیل آن شرح ذیل است :

70 میل کلاشنکوف

1 پایه دافع هوا

 4    پایه سلاح زیکویک

2  پایه دهشکه

3  پایه هاوان 

3  پایه آگاهز

8   میل پیکا

4  میل سلاح  m49  امریکایی 

4   میل   m40   

20   میل سلاح  m4  امریکایی

24   پایه دوربین شب

3   قبضه راکت

8 میل  سلاح مسلسل  

 4  عراده موتر فلانکوچ مملو از مهمات مختلف

3 /12 /1442