غور : تعداد زیادی اربکی در تیوره با تمام سلاح و تجهیزات شان به مجاهدین پیوستند

از ولایت غور اطلاع رسیده است که حوالی ۵ روز قبل، مرکز ولسوالی تیوره به دست مجاهدین فتح گردید و فقط اربکی های ۲۵ قریه مقاومت می کردند که امروز ظهر همۀ آنان پس از درک حقایق به مجاهدین پیوستند و قریه های مذکور نیز به کنترل مجاهدین در آمد. اسامی قریه ها به شرح […]

از ولایت غور اطلاع رسیده است که حوالی ۵ روز قبل، مرکز ولسوالی تیوره به دست مجاهدین فتح گردید و فقط اربکی های ۲۵ قریه مقاومت می کردند که امروز ظهر همۀ آنان پس از درک حقایق به مجاهدین پیوستند و قریه های مذکور نیز به کنترل مجاهدین در آمد.

اسامی قریه ها به شرح ذیل است :

زی نوروز، ملا علی، علی شیراز، او تاحدی، پشت تای، حوض سیاه،سرجنگل، عاشقان، اسفرمان ، لارقه، زرگرک، راق مشت، چشمه بیه، آسیاب چپه، آب بیدک، دهن آب گرم، زیر تنگی پایحصار، ملا قره ، سرده علیا، سرده سفلی، جوز، خم زرد، سیب تلخ  و دوکشک

افراد مذکور با خود ۴ عراده تانک، ۶ عراده رینجر، ۳ پایه مخابره کلان، یک پایه هاوان، ۱۱ میل پیکا، ۶ قبضه راکت، یک میل m16، ۳ پایه دهشکه، یک اسکاپی، یک پایه توپSPG9، ۱۱۴ میل کلاشنکوف، ۲۹ میل چهلتیر، ۳ پایه توپچی، ۱۲ میل پیکای امریکایی، ۲ پایه دوربین شب، یک قبضه تفنگچه و مقدار زیادی مهمات به مجاهدین سپرده اند.

پس از پیوستن افراد مذکور به مجاهدین، اکنون کنترل ولسوالی بطور کامل به دست مجاهدین افتاده و از وجود دشمن بطور کامل تصفیه شده است .

۲۰۲۱/۷/۱۵