غور : تعداد زیادی اربکی در تیوره با تمام سلاح و تجهیزات شان به مجاهدین پیوستند

از ولایت غور اطلاع رسیده است که حوالی 5 روز قبل، مرکز ولسوالی تیوره به دست مجاهدین فتح گردید و فقط اربکی های 25 قریه مقاومت می کردند که امروز ظهر همۀ آنان پس از درک حقایق به مجاهدین پیوستند و قریه های مذکور نیز به کنترل مجاهدین در آمد. اسامی قریه ها به شرح […]

از ولایت غور اطلاع رسیده است که حوالی 5 روز قبل، مرکز ولسوالی تیوره به دست مجاهدین فتح گردید و فقط اربکی های 25 قریه مقاومت می کردند که امروز ظهر همۀ آنان پس از درک حقایق به مجاهدین پیوستند و قریه های مذکور نیز به کنترل مجاهدین در آمد.

اسامی قریه ها به شرح ذیل است :

زی نوروز، ملا علی، علی شیراز، او تاحدی، پشت تای، حوض سیاه،سرجنگل، عاشقان، اسفرمان ، لارقه، زرگرک، راق مشت، چشمه بيه، آسیاب چپه، آب بیدک، دهن آب گرم، زیر تنگی پایحصار، ملا قره ، سرده علیا، سرده سفلی، جوز، خم زرد، سیب تلخ  و دوکشک

افراد مذکور با خود 4 عراده تانک، 6 عراده رینجر، 3 پایه مخابره کلان، یک پایه هاوان، 11 میل پیکا، 6 قبضه راکت، یک میل m16، 3 پایه دهشکه، یک اسکاپی، یک پایه توپSPG9، 114 میل کلاشنکوف، 29 میل چهلتیر، 3 پایه توپچی، 12 میل پیکای امریکایی، 2 پایه دوربین شب، یک قبضه تفنگچه و مقدار زیادی مهمات به مجاهدین سپرده اند.

پس از پیوستن افراد مذکور به مجاهدین، اکنون کنترل ولسوالی بطور کامل به دست مجاهدین افتاده و از وجود دشمن بطور کامل تصفیه شده است .

2021/7/15