غور : اجیران از 5 پوسته در فیروزکوه پا بفرار گذاشتند

از ولایت غور اطلاع رسیده است که عصر روز گذشته نیروهای اجیر از 5 پوستۀ شان در منطقۀ صوفک شهر فیروزکوه از ترس مجاهدین پا بفرار گذاشته اند. پس از فرار دشمن، منطقۀ وسیعی که مشتمل بر 1000 خانه می باشد، به کنترل کامل مجاهدین در آمده است. 2021/7/17

از ولایت غور اطلاع رسیده است که عصر روز گذشته نیروهای اجیر از 5 پوستۀ شان در منطقۀ صوفک شهر فیروزکوه از ترس مجاهدین پا بفرار گذاشته اند.

پس از فرار دشمن، منطقۀ وسیعی که مشتمل بر 1000 خانه می باشد، به کنترل کامل مجاهدین در آمده است.

2021/7/17