غور : اجیران از ۲ پوستۀ شان در دولتیار پا بفرار گذاشتند

از ولایت غور اطلاع رسیده است که در مناطق گنده آب و بادگاه ولسوالی دولتیار،  ۲ پوستۀ نیروهای اجیر که بر شاهراه فیروزکوه باعث آزار و اذیت مردم ملکی بود، مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است . در این عملیات نیروهای دشمن از ساحه فرار کرده اند و کنترل پوسته ها به […]

از ولایت غور اطلاع رسیده است که در مناطق گنده آب و بادگاه ولسوالی دولتیار،  ۲ پوستۀ نیروهای اجیر که بر شاهراه فیروزکوه باعث آزار و اذیت مردم ملکی بود، مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است .

در این عملیات نیروهای دشمن از ساحه فرار کرده اند و کنترل پوسته ها به دست مجاهدین افتاده است.

همچنین در منطقۀ پای غار ولسوالی پسابند، یک پوستۀ دشمن مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته است که در اثر آن یک تن عسکر جابجا کشته شده است .

۲۰۲۱/۷/۱۰