غور : اجیران از یک قرارگاه و ۳ پوسته در تولک فرار کردند و سلاح و مهمات به دست آمد

از ولایت غور اطلاع رسیده است که دیشب اجیران در مرکز ولسوالی تولک مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته اند. طبق معلومات ابتدایی، در این عملیات پوستۀ دفاعی قومندانی امنیه تخریب گردیده است و اجیران اربکی از یک قرارگاه مهم و ۳ پوستۀ امنیتی شان پا بفرار گذاشته اند. در هنگام فرار نیروهای دشمن مورد […]

از ولایت غور اطلاع رسیده است که دیشب اجیران در مرکز ولسوالی تولک مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته اند.

طبق معلومات ابتدایی، در این عملیات پوستۀ دفاعی قومندانی امنیه تخریب گردیده است و اجیران اربکی از یک قرارگاه مهم و ۳ پوستۀ امنیتی شان پا بفرار گذاشته اند.

در هنگام فرار نیروهای دشمن مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفتند که در طی آن تعدادی از اجیران بشمول یک قومندان اربکی به نام فضل احمد و مدیرامنیت این ولسوالی ( شراف الدین ) کشته شده و تعدادی نیز زخمی گردیده اند و علاوه بر آن ۸ تن از اجیران زنده دستگیر گردیده اند.

در این عملیات که مقداری سلاح و مهمات از دشمن به دست مجاهدین افتاده است .

در این درگیری ۴ تن از مجاهدین نیز مجروح شده اند.

جزئیات بیشتر از این درگیری متعاقبا بنشر خواهد رسید ان شاء الله

۲۰۲۱/۶/۱۲