غزنی:۲ تن اربکی در مقر کشته وسلاح آنان بدست آمد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک گزمه اربکی ها درمنطقه مدو ولسوالی مقر و لایت غزنی حمله کردند. حمله دیروز صورت گرفت که دراثران ۲ تن اربکی کشته ویک موتر سایکل آنان تخریب و۲ میل کلاشینکوف غنیمت گرفته شد.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک گزمه اربکی ها درمنطقه مدو ولسوالی مقر و لایت غزنی حمله کردند.

حمله دیروز صورت گرفت که دراثران ۲ تن اربکی کشته ویک موتر سایکل آنان تخریب و۲ میل کلاشینکوف غنیمت گرفته شد.