غزنی:11 عسکر اداره مزدور براساس حسن نیت, به خانواده های شان سپرده شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی براساس فرمان عفوه امیر المومنین حفظه الله وحسن نیت 11 عسکر اداره مزدور را که درمیدان نبرد بازداشت شده بودند, به خانواده های شان سپردند. به این عساکر دیروز در ولایت غزنی ضمن یک جوره لباث, برای هرک آنان 10000 افغانی سفریه اداده شد وبه خانه های شان فرستاده […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی براساس فرمان عفوه امیر المومنین حفظه الله وحسن نیت 11 عسکر اداره مزدور را که درمیدان نبرد بازداشت شده بودند, به خانواده های شان سپردند.
به این عساکر دیروز در ولایت غزنی ضمن یک جوره لباث, برای هرک آنان 10000 افغانی سفریه اداده شد وبه خانه های شان فرستاده شدند.
شهرت این عساکر قرار ذیل میباشد:
۱: قومندان نجم الدین ولد عبدالعزیز ولایت پروان ولسوالی سیدخیل باشنده قریه مرخیل وظیفه قومندان پوسته
۲: محمدحسین ولد عبدالحسین ولایت نورستان ولسوالی ویگل باشنده قریه ارڅ وظیفه عسکر اردو
۳: رحیم الله ولدعلی جا ن ولایت ننګرهار ولسوالی رودات باشنده قریه بانو وظیفه عسکر اردو
۴: سهیل ولد پاچا گل ولایت کنر ولسوالی مروره باشنده قریه برکلی وظیفه امنیت
۵: عبدالرحمن ولد بابا جان ولایت تخار ولسوالی رستاق باشنده قریه دیوری وظیفه عسکر اردو
۶: رحمت الله ولد دوست محمد ولایت پروان ولسوالی جبل السراج باشنده قریه پلخشتی وظیفه عسکراردو
۷: صدیق الله ولد نعمت الله ولایت غزنی ولسوالی دهیک باشنده قریه رباط وظیفه امنیت
۸: علم شاه ولد امیرخان ولایت پروان ولسوالی بگرام باشنده قریه قلعه بلند وظیفه عسکر اردو
۹: نورمحمد ولد شمس الدین ولایت ننگرهار ولسوالی شیرزاد باشنده قریه گردی غوث وظیفه امنیت
۱۰: قدرت الله ولد عبد الغفار ولایت قندوز ولسوالی امام صاحب باشنده قریه قلم گزر وظیفه عسکر اردو
۱۱: نعیم الله ولدعصمت الله ولایت بغلان ولسو الی نهرین باشنده قریه المتو وظیفه عسکراردو
خبرمیگوید که همه آنان از اعمال گذشته شان اظهار ندامت کردند وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نمی گردند وبرخلاف مجاهدین آزادی خواه کشور ازنظام دست نشانده حمایت نمی کنند.