غزنی: ۸ عسکردشمن کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته عساکر اداره مزدور درمنطقه خالوخیل ولسوالی قره باغ ولایت غزنی حمله کردند. حمله دیروزصورت گرفت وسنگر پوسته تخریب گردید و۲ عسکر دران کشته و۳ تن دیگر زخمی شدند. همچنان درمنطقه خشک ولسوالی دهیک بر پولیس اداره مزدور حمله صورت گرفت و۲ تن پولیس کشته ویک عراده موتر […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته عساکر اداره مزدور درمنطقه خالوخیل ولسوالی قره باغ ولایت غزنی حمله کردند.
حمله دیروزصورت گرفت وسنگر پوسته تخریب گردید و۲ عسکر دران کشته و۳ تن دیگر زخمی شدند.
همچنان درمنطقه خشک ولسوالی دهیک بر پولیس اداره مزدور حمله صورت گرفت و۲ تن پولیس کشته ویک عراده موتر نوع کرولا غنیمت گرفته شد.