غزنی: ۵ عسکرمزدور در مرکز کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته عساکر اداره مزدور درمنطقه شهباز مربوطات مرک ولایت غزنی حمله کردند وهمچنان درمنطقه روضه بر پوسته محمد بیک نیز دیروز حمله صورت گرفت ویک ن پولیس کشته ویک تن دیگر زخمی گردید. همچنان درمنطقه ارزو بر پوسته دیگر پولیس حمله صورت گرفت و۲ تن پولیس نیز کشته […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته عساکر اداره مزدور درمنطقه شهباز مربوطات مرک ولایت غزنی حمله کردند وهمچنان درمنطقه روضه بر پوسته محمد بیک نیز دیروز حمله صورت گرفت ویک ن پولیس کشته ویک تن دیگر زخمی گردید.
همچنان درمنطقه ارزو بر پوسته دیگر پولیس حمله صورت گرفت و۲ تن پولیس نیز کشته ویک تن دیگر زخم گردید.