غزنی: 5 عسکرمزدور در مرکز کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی پولیس پیاده دشمن را درمنطقه کابول دامان درنزدیک زرگری ها مربوطات مرکز ولایت غزنی هدف ماین قرار دادند. انفجار عصردیروزصورت گرفت که دراثران 5 تن پولیس مزدور کشته وزخمی شدند.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی پولیس پیاده دشمن را درمنطقه کابول دامان درنزدیک زرگری ها مربوطات مرکز ولایت غزنی هدف ماین قرار دادند.
انفجار عصردیروزصورت گرفت که دراثران 5 تن پولیس مزدور کشته وزخمی شدند.