غزنی : ۴ پوسته در جاغوری فتح گردید

از ولایت غزنی اطلاع رسیده است که روز گذشته در منطقۀ بشیر، چینو، زنجیر و باغ های ولسوالی جاغوری، پوسته های امنیتی دشمن مورد حملۀ مسلحانۀ گستردۀ مجاهدین قرار گرفته است . در این عملیات که تا حوالی شام دوام کرد، در طی آن ۴ پوسته بطور کامل فتح گردید و نیروهای اجیر پس از […]

از ولایت غزنی اطلاع رسیده است که روز گذشته در منطقۀ بشیر، چینو، زنجیر و باغ های ولسوالی جاغوری، پوسته های امنیتی دشمن مورد حملۀ مسلحانۀ گستردۀ مجاهدین قرار گرفته است .

در این عملیات که تا حوالی شام دوام کرد، در طی آن ۴ پوسته بطور کامل فتح گردید و نیروهای اجیر پس از متحمل شدن تلفات از ساحه پا بفرار گذاشتند.

از نیروهای دشمن یک پایه توپ ۸۲ میلی متری، ۴ عراده موترسایکل و مقداری مهمات به دست مجاهدین افتاده است.

۹/ ۷ /۲۰۲۱