غزنی: 4 تن اربکی در قره باغ با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر، 4 تن اربکی در ولسوالی قره باغ ولایت غزنی با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شدند. اربکی های متذکره دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه، صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند و همه آنان از اعمال گذشته شان اظهار ندامت کردند وتعهد سپردند که هرگز به اداره […]

بر اساس خبر، 4 تن اربکی در ولسوالی قره باغ ولایت غزنی با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شدند.

اربکی های متذکره دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه، صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند و همه آنان از اعمال گذشته شان اظهار ندامت کردند وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نمی گردند وبه زندگی عادی سوق داده شدند.

اسامی آنان قرار ذیل میباشد:

1 ـ محمد ولی فرزند گل خان باشنده قریه سرسوتی.

2 ـ فدا محمد فرزند سلطان محمد باشنده قریه بچو.

3 ـ حضرت نور فرزند گل میر باشنده قریه خونیان.

4 ـ سیدآکبر فرزند محمد سرور باشنده قریه صفر خیل.