غزنی: 3 پایگاه دشمن درمرکز فتح, یک تانگ تخریب و10 عسکر وطن فروش کشته وزخمی شدند

براساس خبر، صبح دیروز مجاهدین امارت اسلامی پوسته های دشمن را درمنطقه ارزو مربوطات مرکزولایت غزنی هاوان کاری کردند ونیز برآن عساکردشمن حمله کردند که درمنازل مردم ملکی مراکز ایجاد کردند. که درنتیجه آن 3 قلعه فتح گردید سلاح ومهمات آن بدست مجاهدین افتید ودشمن بعد ازتحمل تلفات سنگین پا بفرار نهادند. همچنان دیشب مجاهدین […]

براساس خبر، صبح دیروز مجاهدین امارت اسلامی پوسته های دشمن را درمنطقه ارزو مربوطات مرکزولایت غزنی هاوان کاری کردند ونیز برآن عساکردشمن حمله کردند که درمنازل مردم ملکی مراکز ایجاد کردند.
که درنتیجه آن 3 قلعه فتح گردید سلاح ومهمات آن بدست مجاهدین افتید ودشمن بعد ازتحمل تلفات سنگین پا بفرار نهادند.
همچنان دیشب مجاهدین برپوسته محاصره شده دشمن در همین منطقه حمله کردند که درنتیجه آن, 2 عسکر اجیر کشته و2 تن دیگر زخمی شدند. وهمزمان برآن عساکر کومکی دشمن نیز حمله صورت گرفت که درنتیجه آن, یک تانگ زرهی دشمن تخریب و6 عسکراجیر کشته وزخمی شدند.